Zgodnie z przepisami przedwstępna umowa sprzedaży samochodu powinna określać najważniejsze postanowienia umowy przyrzeczonej, które mają zawrzeć obydwie strony. W sytuacji, gdy w umowie nie zostanie wyznaczony termin spełnienia zobowiązania, wtedy umowa przyrzeczona powinna być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do takiego żądania.

W przypadku, gdy od zawarcia umowy przedwstępnej minął już rok i dalej nie został podany termin do zawarcia umowy przyrzeczonej to nie ma już możliwości żądania jej zawarcia.

Co powinna zawierać umowa

Odpowiednio sporządzona umowa przedwstępna zobowiązuje obydwie strony do zawarcia umowy sprzedaży na określonych warunkach. Konieczne jest to, aby taka umowa zawierała informacje o: stronach, nazwę przedmiotu sprzedaży, cenę oraz sposób w jaki kupujący powinien zapłacić sprzedającemu.

Bardzo ważne jest to, aby umowa ta była sporządzona we właściwej formie. Jeśli będziemy mieć do czynienia ze sprzedawcą, który nie będzie chciał sporządzić umowy przyrzeczonej to w tym wypadku drugiej stronie przysługują pewne uprawnienia. Zgodnie z Kodeksem kupującemu będzie należało się odszkodowanie w takiej sytuacji za szkody, które wynikły z zawarcia umowy.

Osoba ta będzie miała również prawo zgłosić się do sądu z pozwem o zawarcie umowy, która będzie powodowała zawarcie umowy przyrzeczonej. Należy pamiętać, że roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się po roku od dnia, w którym umowa ta miała być zawarta.

umowa kupna samochodu, umowa sprzedaży samochodu